VISI MISI LAZDAI


VISI LAZDAI 


Menjadi lembaga yang amanah dan profesional serta terdepan dalam usaha pemberdayaan masyarakat melalui Zakat, Infaq dan shodaqoh.MISI LAZDAI 


  • Membangun dan menyuburkan kesadaran masyarakat akan keberkahan zakat sebagai pembersih harta.
  • berperan serta dalam usaha menolong dan mengokohkan masyarakat lemah dan membantu masyarakat membangun kemandiriannya.
  • berperan serta dalam mengarahkan pencapaian masyarakat sejahtera baik fisik maupun spiritual melalui usaha pemulihan dan peingkatan ekonomi rakyat.

MOTTO

Bersih Hati Peduli Sesama
    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 komentar:

Posting Komentar